Quality Department

Fakülte ve Merkezler / Kalite Departmanı

Kalite Departmanı

Kalite Departmanı Mesajı:

Bu departmanın görevi, Üniversitenin amaçlarına ulaşmayı hedefleyerek, üniversitenin ve eğitim çıktılarının yeterlilik ve rekabet düzeyini artırarak akademik akreditasyon hazırlığı yapmak için kalite ve performans değerlendirmesi yaparak ve takip uygulamalarını sağlamak için en son modelleri ve uygulamaları kullanarak, üniversite performansının değerlendirilmesi ve üniversite eğitim sisteminin kalitesinin sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır.

Kalite Departmanının Vizyonu: Trablus Üniversitesi'nin Lübnan’da ve yurtdışında yetkin üniversiteler arasında olmasıdır.

Kalite Departmanının Misyonu:

  1. Kalite kavramını uygulayarak, üniversitenin fakültelerinin akademik seviyesini yükseltmekle ilgili hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunmak.
  2. Üniversitenin tüm iş ve işlemleri, yapılan uygulamaların takipleri ve Fakültelerin değerlendirme planları için öz değerlendirme ve entegre sistemi üzerinde sürekli ve yıllık olarak çalışmak.
  3. Üniversitede çalışan kadro için kalite programlarını uygulama ihtiyaçlarına göre eğitim programlarını uygulamak.
  4. Üniversitenin çeşitli bölümlerine ve fakültelerine kalite ve akademik akreditasyon ile ilgili tüm konularda destek ve öneride bulunmak.
  5. Kalite departmanına bağlı bulunan fakülte ve merkezlerde kalite geliştirme programlarının uygulanması için politika ve prosedürler geliştirmek.
  6. Üniversitenin fakültelerinin, merkezlerinin ve bölümlerinin kalite standartları ve raporlama sistemi ile takibinin yapılması.
  7. Üniversite üyelerinin performanslarını değerlendirmek, öğretim üyelerinin çalışma disiplinini değerlendirmek ve iyileştirmek için standartlar belirlemek.
  8. Üniversitenin personeli ve eğitim kadrosu arasında kalite standartlarının yaygınlaştırılması.
  9. Üniversiteyi atölye ve konferanslarda kalitesiyle tanıtmak ve temsil etmek.

10. Üniversiteyi uluslararası sıralamalarda yer alması için desteklemek.