28 December 2019

Bismillâhirrahmânirrahîm

Medeniyetlerin etkileşiminde umutlu olma adına

Birinci Uluslararası Osmanlı Devleti Himayesindeki Farklı Dinlerin Barış ve Beraberlik İçerisinde Yaşamı Sempozyumu

(Lübnan Örneği)

 1. Sempozyumun Konusu:

Müslümanlar, tarihleri boyunca ehl-i kitab ve diğer milletlerle canlı, aktif bir uyumda ve hem toplumsal hem de dini barış içinde yaşamıştır. Hilafetin son çağlarının hüküm sürdüğü Osmanlı Devleti döneminde de bu durum, yerel barış ve farklı dinlerin mensupları açısından çizdiğimiz portre dışına çıkmamış, herkes güzel İslam hükümlerinin inşa ettiği “Adalet Devleti” himayesinde yaşamaya devam etmiştir.

Bugün izlemekte olduğumuz ise yıkım, gerçekliklerin bozulması ve özellikle Osmanlı tarihi olmak üzere genel olarak tarihin tahrifi…

Trablus Üniversitesi ve üniversitenin insan hakları ve karşılaştırmalı hukuk merkezinin diğer üniversite ve ortak merkezleri ile iş birliği yaparak, her daim korumamız gereken medeni mirasımızı, Dünya’nın akciğerleri haline gelen doğal ve kültürel yapılarından daha az bir öneme sahip olamayan Müslümanların tarihsel deneyimlerini gözlemlemeyi üstlenmiştir.

Buradan hareketle, “Uluslararası Osmanlı Devleti Himayesindeki Farklı Dinlerin Barış ve Beraberlik İçerisinde Yaşamı Sempozyumu” organize etmek ve gerek din ve mezhep çeşitliliği barındırması, gerekse Osmanlı döneminde tarihi bir özelliği bulunması hasebiyle Lübnan’ın birinci yıl için örnek ülke seçilerek, daha sonraki sempozyumlarda diğer önemli coğrafi bölgeler (bilad-i Şam, Irak, Mısır, Batı Arap Ülkeleri , Balkanlar…) ele alınarak Osmanlı Devleti’nin son 400 yıldaki haritasını tamamlamak, daha sorasında da diğer devlet ve medeniyetleri ele almak planlanmıştır.

 1. Sempozyumun Amaçları:
 2. Kültür ve dinler arasındaki etkileşimlerin tezahürlerini ortaya çıkarmak.
 3. Osmanlı Devleti himayesinde dinler arası barışın özelliklerini açıklamak.
 4. Osmanlı tarihi ve farklı dinlerin mensupları hususunda ortaya atılan iftira ve tahriflere cevap vermek.
 5. Osmanlı hilafeti dönemindeki Lübnan tarihi hakkında gerçeklikleri ortaya çıkarmak.
 6. Osmanlı arşivi ışığında sempozyumun konusu ile ilgili önemli hakikatleri ilan etmek.
 7. Sempozyum Konu Başlıkları
 8. Osmanlı Devleti döneminde Lübnan’da dini çeşitliliğin tarihi.
 9. Osmanlı Devleti’nde farklı din mensuplarının ilişkilerini düzenleyen kanunlar, yasalar ve idarî emirler.
 10. Lübnan tarihi hakkında Osmanlı döneminde yazılan Osmanlı arşiv evraklarının farklı din mensuplarıyla ilişkili olarak açıklanması.
 11. İslam Alimlerinin azınlıklar hakkındaki fetvaları.
 12. Azınlıklar Hakkında mahkeme kararları.

6.Kamu işleri sistemi ve dağılımı.

 1. Vakıf sistemi ve yerel-merkezi yönetimi.
 2. Osmanlı Devleti himayesinde genel özgürlükler. (düşünce özgürlüğü, ekonomik özgürlük…)
 3. Osmanlı Devleti’nin Son dönemlerinde Lübnan’daki kıtlık ve hakikati.
 4. Mevcut Müfredat ve müfredatın Osmanlı Hilafeti hususundaki duruşu.
 5. Batı ülkelerinin Osmanlı Devleti’ndeki farklı din mensuplarının ilişkilerine etkisi.

 1. Aday Katılımcı Kuruluşlar
 2. Lübnan Trablus Üniversitesi
 3. Trablus Üniversitesi İnsan Hakları ve Karşılaştırmalı Hukuk Merkezi
 4. İstanbul Müftülüğü
 5. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
 6. İmam-ı Azam Ebu Hanife Vakfı
 7. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul)
 8. Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya)
 9. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (Tika)
 10. Yunus Emre Enstitüsü
 11. Sempozyumun Yeri ve Tarihi

İstanbul

24-25 Ekim 2020 (8-9 Rebiülevvel 1442 h.) Cumartesi ve Pazar günleri

 1. Gönderilen Araştırmalarda Aranan Şartlar:
 2. Yenilik: Sunulan araştırmanın sempozyuma özgü olması, daha önceki bir konferansa, bilimsel dergiye, bilimsel sempozyuma, kitaba veya yayın araştırmasına sunulmamış olması ve bunun gönderilen araştırmanın sonuna eklenmiş yazılı bir taahhütle belgelenmesi gereklidir.
 3. Özgünlük ve yaratıcılık: Araştırma derin özgünlük, ayrıcalıklı bir düşünce, doğru kaynaklandırma, gerçekçi çözüm ve hedefler belirleme özelliklerini taşımalıdır.
 4. Dil: Araştırma Arapça, Türkçe ve İngilizce olarak kabul edilir. Dilin doğru kullanımı ve uygun üslubun yanı sıra, yazım ve imla kurallarına uygunluk ve doğru noktalama işaretleri kullanımı dikkate alınır.
 5. Araştırmada bilimsel metodolojinin esaslarına, sunuma, belgelemeye, kaynaklandırma ve tahrice riayet edilmelidir.
 6. Araştırmanın ilk sayfasında sempozyumun adı, organize eden kuruluş, tam şekilde başlık, araştırmacının adı, akademik unvanı, tam e-posta adresi ve telefon numarası örnekteki şekilde yer almalıdır.
 7. Araştırmanın özeti ve planıyla birlikte araştırmacının detaylı özgeçmişini gönderilmelidir.
 8. Araştırma, kaynaklar ve ekler dahil olmak üzere yirmi beş sayfayı (A4) geçmemelidir.
 9. Araştırma “Traditional Arabic” yazı tipiyle metinde (16) punto ile dipnotlarda (12) punto ile yazılmalıdır.
 10. Dipnot ve yorumlar her sayfanın sonunda, kaynaklar, indeksler ve ekler araştırmanın sonunda yazılmalıdır.
 11. Araştırmaya İngilizce dilinde yazılmış bir sayfalık veya 150 kelime ile sınırlandırılmış bir özet eklenmelidir.
 12. Araştırma, uzama ve konunun dağılmasını engellenerek bölüm ve kısımlara ayrılmalıdır.

 1. Önerilen Sempozyum Bilim Kurulu
 • Dr. Rıfat Muhammed Reşid el-Mikati
 • Dr. Muhammed Darniqah
 • Dr. Muhammed Harb.
 • Dr. Hassan Hallaq
 • Dr. Sawsan Kassab
 • Dr. Enver İrbe
 • Dr. Halid el-Cundi
 • Abdulcevad Hamam
 • Said Osman
 • Abdullatif el-Haris

 1. Önemli Tarihler

Özetlerin son teslim tarihi: 01.03.2020

Kabul edilen özetlerin son ilan tarihi: 01.04.2020

Araştırmaların son teslim tarihi: 15.06.2020

 1. Önemli Uyarılar
 2. Araştırmalar Arapça, Türkçe ve İngilizce dillerinde kabul edilir.
 3. Sempozyum kabul edilen araştırma sahibi katılımcıların yol ve kalma masraflarını karşılamaktadır.
 4. Sempozyum ile ilgili iletişim için e-posta: con.osman@ut.edu.lb
 5. İnternet Sitesi: https://www.ut.edu.lb/conosman1

* * *