Kabul ve Yardım

Lisansüstü çalışmaları

Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Kabul Şartları:

1- Arapça Seviye Belirleme Sınavını geçme şartı aranmaktadır. Yabancı öğrencilerden bu sınavda geçerli seviyede Arapça bilgisi olmayanlar için Üniversitemizin “Yabancılar İçin Arapça Eğitim Merkezi” nde özel bir Arapça eğitim programı uygulanmaktadır.

2- Temel İslam Bilimleri Alanında eğitim almak için, (İyi seviyede değerlendirmeye sahip) İslami ilimler ve İlahiyat Lisans Diplomalarına sahip olmak gereklidir. Ancak Mali İşlemler ve Şeriat ve Kanun alanlarında eğitim için İlahiyat lisans programı uygun değildir. (İyi seviyede değerlendirmeye sahip) Hukuk Lisans Diplomaları, bu iki alana daha uygun görülmektedir.

3- İslami Araştırmalar uzmanlık alanlarından herhangi birinde eğitim almak için tüm bilimsel ve edebi uzmanlıkların herhangi bir (İyi seviyede değerlendirmeye sahip) Lisans diplomasına sahip olmak gereklidir.

4- Doktora programına kayıt olmak için (Çok İyi seviyede değerlendirmeye sahip) yüksek lisans diplomasına sahip olmak gereklidir.

Yüksek Lisans ve Doktora Programları için Gerekli Evraklar:

1-Kimlik veya Pasaport Fotokopisi

2- Genel Ortaöğretim veya ona denk bir eğitim kurumundan alınan diplomanın “Aslı Gibidir” nüshası.

3- Üniversite Diplomasının Aslı veya dengi bir belge.

4- Diploma alınan bölüme ait onaylı Transkript belgesi.

5- Sağlık Raporu