Akademisyenler

Akademik Eğitim / Bölümler ve Programlar

1- İlahiyat ve İslam Araştırmaları Fakültesi (Lisans-Yüksek Lisans-Doktora)

Usudi’d-Din:

Tefsir

Hadis

Akaid ve Dinler

Şeriat:

Fıkıh ve Usulü

Muamelat Fıkhı

Şer’i Siyaset Fıkhı

Ahval-i Şahsiyye Fıkhı

Şeriat ve Kanun

İslam Araştırmaları:

Akaid ve Dinler

Davet ve Medya

İslami Eğitim Bilimleri

İslam İktisadı

İnsan Hakları

2- Edebiyat ve İnsani Bilimler Fakültesi

Çeviri

Arap Dili ve Edebiyatı

Felsefe

Tarih ve Medeniyetler

Psikoloji

3- İşletme Fakültesi

Yönetim

İdari Bilişim

Pazarlama

Muhasebe

4- Eğitim Fakültesi

Okul Öncesi Eğitimi

İlköğretim Eğitimi

Özel Eğitim

Bedensel Eğitim

Eğitsel Hazırlık Diploması (Öğretim Diploması)

İki yarıyıl süresince:

1-Eğitim Diploması olanlara,

2-Diğer alanlardan diploması olanlara,

Aşağıdaki alanlarda uzmanlık diploması verilir:

Eğitim Yönetimi

Öğretim Teknolojileri

Erken Çocukluk Dönemi

Psikolojik ve Eğitim Danışmanlığı

Öğretim Üslup ve Yöntemleri