Akademisyenler

Akademik Eğitim Programları / Kayıt

Kabul Şartları:

Üniversiteye kabul edilecek öğrencide genel ortaöğretim veya ona denk bir eğitim kurumundan mezuniyet şartı aranmaktadır. Arapça seviye belirleme sınavına tabi tutulmaktadır. Yabancı öğrencilerden bu sınavda geçerli seviyede Arapça bilgisi olmayanlar için Üniversitemizin “Yabancılar İçin Arapça Eğitim Merkezi” nde özel bir Arapça eğitim programı uygulanmaktadır.

Gerekli Belgeler:

Genel Ortaöğretim veya ona denk bir eğitim kurumundan alınan diplomanın “Aslı Gibidir” nüshası.

Kimlik veya Pasaport Fotokopisi

Sağlık Raporu

Adli Sicil

3 adet Fotoğraf

Akademik camiada tanınmış iki kişiden referans

Ortaöğretim Transkript Belgesi (Üç Senelik)

Bir yükseköğretim kurumundan diğerine geçiş şartları:

Ayrılmak istenilen Üniversitenin tanınmış bir üniversite olması.

Ayrılmak istenilen Üniversite’den alınmış Transkript ve Ortaöğretim Transkript belgelerinin ibrazı.

Trablus Üniversitesi'nde saydırılmak istenen derslerin, üniversite içi sistemin prosedür ve kuralları çerçevesinde tanımlanması.