Trablus Üniversitesi İşletme Fakültesi, Arap dünyasında İslami iktisat ve bankacılık bilimlerini sistemini ve batı sistemini bir araya getiren ve yönetim, muhasebe, pazarlama ve bilgi yönetim sistemi gibi üniversite düzeyinde yenilikçi programlar sunan, ciddi ve bilimsel lisans eğitimi ile tanınmaktadır.

Vizyon ve Hedefler

Fakültemizin vizyonu, kaynağını bilgi birliği, insanın itkan ve ihsanla hayat inşasındaki rolü ve Müslümanı yücelten ve iki cihan saadetine nail olmasını sağlayan işlerde Allah rızasını gözetme gibi İslami tasavvurdan alan Üniversite vizyonundan gelmektedir.

1- Fakültemizin İdari Bilimler eğitiminde uluslararası, bölgesel ve yerel bir marka haline gelmesi.

2- Kurumların ve bireylerin yerel, milli ve küresel olarak gelişmesine ve refahına katkıda bulunan bir neslin hazırlanması.

3- Teori ve pratiği birleştiren ve öğrencileri meslek ve toplumlarının başarılı ve değerli üyeleri olmaya hazırlayan kapsamlı bir işletme eğitimi sunmak.

4- İşletme ve yönetimin ana dallarını tanımaya ve anlamaya yardımcı olan ve sistemsel uygulamaya teşvik eden yüksek kaliteli temel ve uygulamalı araştırmalar hazırlamak ve yaygınlaştırmak.

5- Tecrübeleri paylaşmak için toplumumuzla iletişim halinde olmak, ticaret bilgisini geliştirip uygulamak ve uygulamaları en iyi şekilde geliştirip sunmak.

Eğitim Dili

Arapça olarak eğitiminin verilmesi gerekli olan bazı dersler hariç tüm uzmanlık dersleri İngilizce olarak verilmektedir.

Kabul Şartları

Öğrenciden genel lise veya fen lisesi veyahut da bu eğitim programlarına denk bir eğitimden aldığı diploma istenmektedir. Ayrıca İngilizce seviye belirleme sınavına katılım şartı aranmaktadır. Seviyesi belirlenemeyen öğrenciler Üniversite dil merkezinde kur eğitimlerini tamamlayana kadar Üniversite ve Fakültelerin İngilizce ve Arapça bilgisi gerektirmeyen kısımlarıyla alakadar olurlar.

Gerekli Belgeler

Genel Lise veya Fen lisesi veyahut da bu eğitim programlarına denk bir eğitimden aldığı diploma / Kimlik Fotokopisi / Sağlık Raporu / Adli Sicil Kaydı / 5 Vesikalık Fotoğraf / Başşa bir Üniversiteden geçiş yapmak isteyenler veya Yüksek Lisans programına kayıt olmak isteyenler için Üniversiteden en son alınan diploma veya geçiş belgesinin fotokopisi

Bir yükseköğretim kurumundan diğerine geçiş şartları:

1.Ayrılmak istenilen Üniversitenin tanınmış bir üniversite olması.

2.Ayrılmak istenilen Üniversite’den alınmış Transkript ve Ortaöğretim Transkript belgelerinin ibrazı.

3.Trablus Üniversitesi'nde alacağı eğitim planına göre saydırılmak istenen derslerin tanımlarının ibrazı.

Koşullar

Muhasebe, Yönetim, Yönetimsel Bilişim veya Pazarlama alanlarında İşletme lisans derecesi almak için, öğrencinin çalışma 108 kredi saatini başarıyla tamamlamış olması gereklidir.

Programımız, bizi bölgedeki diğer kurumlardan ayrıcalıklı kılan bölümle ilgisi bulunan İslami derslerin de yer aldığı, İşletme ve diğer alanlardan karışık bir şekilde oluşturulan derslerden oluşmaktadır. Derslerin dağılımı aşağıdaki gibidir:

First: University Requirements

Kredi

Credit Hours (Cr.)

1. Üniversite Kredileri

1.University Requirements

18

2. Fakülte Kredileri

2. Faculty Requirements

15

3. Alan Kredileri

3. Department Requirements

A. Zorunlu Krediler

A) Compulsory

66

B. Seçmeli Krediler

B) Electives

9

Toplam

Total

108

Telif Hakkı © 2019, Trablus Üniversitesi, Tüm Hakları Saklıdır