Şeriat ve İslami Bilimler Fakültesi

Üniversite’nin tohumu hicri 1402, miladi 1982 yılında "Trablus İslam Araştırmaları Enstitüsü" olarak kurulmuştur. Daha sonra 14/4/2009 tarihli 1736 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkmış, İslami Reform Cemiyeti’nce hicri 1403, miladi 1982 yılında Özel bir Lübnan Yükseköğretim kurumu olarak “Trablus Üniversitesi ”ne dönüştürülmüştür.

15.10.1986 tarihli ve 3484 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile “Trablus İslam Araştırmaları Enstitüsü” olarak ruhsatlanmıştır.

Yüksek İslam Şeriat Meclisi'nin Denklik Komisyonu, 10/1/1991 tarihli kararıyla Fakülte tarafından verilen diplomayı tanıma kararını vermiştir.

Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Komisyonu da nihai kararla, Fakülte tarafından verilen İlahiyat ve İslam Araştırmaları diplomasını tanıma kararını vermiştir.

Lisansüstü Çalışmalar Anabilim Dalı iki bölümde açılmıştır:

2000 yılında İlahiyat ve İslam Araştırmaları.

2003 yılında İslami Eğitim Bilimleri Diploması yine Lisansüstü Çalışmalar Anabilim Dalı'nda açılmıştır.

Üniversite, yetkinlik ve yeterliliğe sahip bilimsel bir kurul tarafından denetlenmektedir.

Öğretim, Arap dünyasında çok sayıda profesör ve bilim adamı tarafından yürütülmektedir.

Kahire İslami Üniversiteleri Birliği Üyesi ve İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO) üyesidir.

Milli Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı, 36 / 78 / 2008 sayılı kararlarıyla Üniversitemizce verilen İlahiyat ve İslam Araştırmaları alanları olmak üzere verilen her iki Yüksek lisans diploması da, resmen Yükseköğretim Kurumundan verilmiş sayılmaktadır. Her iki diplomanın da denkliği olup, sahiplerine İlahiyat ve İslam Araştırmaları alanlarında doktora çalışmalarını başlatmalarında ön basamak olmaktadırlar.

Kuzey bölgesinin en büyük İslami Üniversite Kütüphanesi olma özelliğini taşımaktadır.