Toplum Hizmeti ve Sürekli Eğitim Merkezi Hakkında

Trablus Üniversitesi'nin, yerel halkla olan olumlu etkileşimi ve nüfuzu, İnsanlığı yetiştirme, fertlerini zorluklarla ve sosyal sorumluluklarının en önemlilerinden sayılan toplumsal engelleri başa çıkmak için eğitmek ve farkındalığı sağlamak gibi önemli rolleri vardır.

Trablus Üniversitesi'nin üç ana işlevi vardır: eğitim, bilimsel araştırma ve toplum hizmeti.

Üniversitenin toplumdaki ayrıcalıklılık ve liderlik rolü, üniversitenin toplumdaki bilinci, eğitimi ve çevrenin gelişimi ile ilgili vizyonu temel alınarak, Toplum Hizmeti ve Sürekli Eğitim Merkezi kurulmuştur.

Topluluk Hizmeti ve Sürekli Eğitim Merkezi'nin çalışma alanı iki ana faaliyet içerir: Üniversitenin insan ve maddi kaynaklarını kullanarak toplumun tüm kesimlerine çeşitli topluluk hizmetleri sağlamak için düzenlenen topluluk hizmeti faaliyetleri. İkinci tür faaliyetler, bölgedeki işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda, bilginin yayılmasını ve yaşamsal disiplinlerde öğrencilerin kabul edilme şansını arttırmayı amaçlayan eğitim faaliyetleridir.

Hedeflerine ulaşmak için, Toplum Hizmeti ve Sürekli Eğitim Merkezi, Üniversitenin çeşitli birimlerinde çalışan seçkin uzmanlar ile işbirliği yaparak, tüm idari, finansal, teknik, eğitimsel, dilsel, sağlık ve teknik alanlarında uzmanlaşmış devlet ve sivil toplum kuruluşlarında çalışan personel kadrolarının mesleki yetenek ve becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunan bilimsel çalışmalar, topluluk araştırma projeleri ve nitel eğitim programları sunar.