Kalite Departmanı

Kalite Departmanı Mesajı:

Bu departmanın görevi, Üniversitenin amaçlarına ulaşmayı hedefleyerek, üniversitenin ve eğitim çıktılarının yeterlilik ve rekabet düzeyini artırarak akademik akreditasyon hazırlığı yapmak için kalite ve performans değerlendirmesi yaparak ve takip uygulamalarını sağlamak için en son modelleri ve uygulamaları kullanarak, üniversite performansının değerlendirilmesi ve üniversite eğitim sisteminin kalitesinin sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır.